Malaysia

Updated: 2022. April

No.Organization組織名称NewsRemarks
1FEDERAL LEGISLATION PORTAL
2Parliamen Malaysia立法機関BERITA TERKINI
3Mahkamah Persekutuan Malaysian司法機関(連邦裁判所)PENGUMUMAN / BERITA
4Kerajaan Malaysia行政機関INFORMASI MENGIKUT PERISTIWA KEHIDUPAN
5
6Pejabat Perdana Menteri Malaysia首相府Ucapan & Kenyataan Media
7
8Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri国際貿易産業省
9Kementerian Pertahanan国防省
10Kementerian Kewangan財務省
11Kementerian Kerja Raya公共事業省アクセス不可:代わりにFacebookページ記載
12Kementerian Pendidikan教育省PENGUMUMAN / KENYATAAN MEDIA
13Kementerian Pengangkutan運輸省sorotan / pengumuman
14Kementerian Sumber Manusia人的資源省AKTIVITI TERKINI (BARU!)
15Kementerian Pertanian dan Industri Makanan農業・農業関連産業省Pengumuman / Aktiviti Terkini
16Kementerian Alam Sekitar dan Air環境・水省SOROTAN TERKINI / Terkini
17Kementerian Dalam Negeri内務省PENGUMUMAN / BERITA
18Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna国内取引・消費者省PENGUMUMAN
19Kementerian Tenaga dan Sumber Asliエネルギー・天然資源省Berita KeTSA
20Kementerian Pengajian Tinggi高等教育省PENGUMUMAN
21Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat女性・家族・コミュニティ開発省Pengumuman
22Kementerian Komunikasi dan Maltimediaコミュニケーション・マルチメディア省Berita
23Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan住宅・地方政府省BERITA / AKTIVITI SEMASA
24Kementerian Kesihatan保健省MAKLUMAT TERKINI
25Kementerian Perpaduan Negara国家統一省PENGUMUMAN
26Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi科学・技術・イノベーション省Pengumuman
27Kementerian Luar Negeri外務省Latest News
28Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditiプランテーション産業・商品省LATEST INFO
29Kementerian Pelancongan, Seni dan Budaya観光・芸術・文化省Siaran Media & Info Terkini
30Kementerian Pembangunan Luar Bandar農村開発省TERKINI
31Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi起業家開発省PENGUMUMAN
32Kementerian Wilayah Persekutuan連邦領省アクセス不可:代わりにFacebookページ記載:https://www.facebook.com/KemWP
33Kementerian Belia dan Sukan青年・スポーツ省BERITA KBS
34
35Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysiaマレーシア投資開発庁Twitter
36Bank Negara Malaysia中央銀行Latest News & Announcements
37Suruhanjaya Pilihan Raya選挙委員会Berita Semasa
38
39Agensi Pengurusan Bencana Negara (NADMA)国家災害管理庁Berita & Aktiviti
40Angkatan Pertahanan Awam Malaysia (APM)マレーシア民間防衛軍PENGUMUMAN TERKINI
41Bahagian Hal Ehwal Sabah dan Sarawakサバ州・サラワク州問題課
42Bahagian Hal Ehwal Undang-undang (BHEUU)法務課Berita / Aktiviti Terkini
43Bahagian Istiadat dan Urus Setia Persidangan Antarabangsa (BIUPA)国際会議式典・事務局課PENGUMUMAN
44Bahagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan (BKPP)内閣・憲法・政府間関係課PENGUMUMAN
45Bahagian Kawal Selia FELDA (BKSF)FELDA管理課
46Bahagian Pengurusan Hartanah (BPH)プロパティマネジメント課Informasi
47Bahagian Penyelidikan研究課
48Bahagian Perlindungan保護課Pengumuman
49Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)司法・務訓練機関Pengumuman
50Istana Negara国立宮殿
51Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)連邦直轄領イスラム宗教局Berita
52Jabatan Audit Negara (JAN)国家監査局Pengumuman
53Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)マレーシアシャリア司法局Pengumuman
54Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)マレーシアイスラム開発局Berita / Aktiviti
55Jabatan Komunikasi Komuniti (J-KOM)コミュニティコミュニケーション局
56Jabatan Peguam Negara (AGC)弁護士総長室局アクセス不可
57Jabatan Pendakwaan Syariah Wilayah Persekutuan連邦直轄領シャリーア検察局Pengumuman
58Jabatan Perangkaan Malaysiaマレーシア統計局LATEST RELEASE
59Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)公共サービス局PENGUMUMAN
60Lembaga Penasihat諮問機関Pengumuman | Hebahan
61Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan (MSWP)連邦直轄領シャリア裁判所アクセス不可
62Majlis Keselamatan Negara (MKN)国家安全保障会議
63Parlimen Malaysiaマレーシア国会BERITA TERKINI
64Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia (CGSO)マレーシア最高政府警備員事務所アクセス不可
65Pejabat Ketua Pendaftar Mahkamah Persekutuan Malaysia (PKPMPM)マレーシア連邦裁判所PENGUMUMAN
66Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan連邦直轄領ムフティ事務所Berita / Aktiviti
67Pejabat Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja国璽尚書番人事務所Info Terkini / Kenyataan Akhbar
68Pejabat Setiausaha Persekutuan Sabahサバ州連邦事務所PENGUMUMAN & HEBAHAN TERKINI
69Pejabat Setiausaha Persekutuan Sarawakサラワク連邦事務所Pengumuman & Hebahan Terkini
70Pejabat Urus Setia Bekas Perdana Menteri元首相事務所
71Pusat Governans, Integriti dan Anti-Rasuah Nasional (GIACC)国立ガバナンス・規範・汚職行為防止センター
72Suruhanjaya Pelantikan Kehakiman裁判官選考委員会PENGUMUMAN / BERITA
73Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM)マレーシア汚職防止委員会BERITA TERKINI
74Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA)公共サービス委員会TERKINI DI FACEBOOK
75Suruhanjaya Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan (SPKP)司法および法務サービス委員会Pengumuman Terkini
76Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan (SPP)教育サービス委員会PENGUMUMAN/BERITA
77Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR)選挙委員会Berita Semasa
78Unit Kerjasama Awam Swasta (UKAS)官民パートナーシップユニットPENGUMUMAN
79Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)マレーシア行政近代化管理計画ユニットTERKINI
80Unit Peneraju Agenda Bumiputera (TERAJU)ブミプトラアジェンダリーディングユニットBerita & Pengumuman
81Unit Penyampaian Kemakmuran Bersama (SEPADU)共有繁栄デリバリーユニット代わりにFacebookページ記載
82Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)実装調整ユニットアクセス不可
83Unit Perancang Ekonomi (UPE)経済計画ユニットPengumuman
84Urusetia Jawatankuasa Kerja Tanah Wilayah Persekutuan (UJKTWP)連邦領土工事事務局Pengumuman
error: Content is protected !!